Písmena 0 Čísla 0
Medzery 0 Symboly 0
Slová 0 Riadky 1
Dĺžka 0