Nastavenia Hodnota
Dĺžka
Použiť písmená
Použiť čísla
Použiť symboly
Počet hesiel na vygenerovanie

Až budete mať vybrané možnosti, kliknite na tlačidlo vyššie pre vygenerovanie hesla. Vygenerovanie viacerých hesiel môže chvíľu trvať.