Email prijímateľa

E-mailová adresa PayPal účtu, kde bude zasielané finančné prostriedky.

Názov položky

Ako chcete nazvať položku?

Ceny položky

Napíšte cenu, za ktorú si môžu užívateľia kúpiť danu položku.

Mena

V akej mene bude prebiehať platba?

Jazyk

V akom jazyku bude checkout stránka?

Počet

Koľko položiek užívateľ zaplatí v jednej platbe?

Úspešný návrat

Zadajte URL adresu, kam budú užívatelia presmerovaní po zaplatení.

Chybný návrat

Zadajte URL adresu, kam budú užívatelia presmerovaný pri neúspešnej platbe.

Text tlačidla pre návrat

Keď sa užívateľ úspešne vykoná platbu, aký text bude na tlačítku pre návrat?

Notifikačná URL

Ak máte IPN nastavenie, zadajte jeho adresu URL. Inak nechajte toto pole prázdne.

Vlastné pole

Ak chcete pridať ďalšie informácie, zadajte ich tu. Inak nechajte toto pole prázdne.

Vybrať tlačítko

Prosím vyberte tlačidlo, ktoré chcete použiť pre formulár.